Certificaat

De erfgoedwet stelt dat archeologische onderzoeken alleen mogen worden uitgevoerd door bedrijven (waaronder ook de overheid) die daarvoor gecertificeerd zijn. Het certificaat garandeert dat het betreffende bedrijf de opgraving volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) uitvoert.

Een certificerende instelling toetst jaarlijks de werkzaamheden en de kwaliteitsborging van het bedrijf.

Het certificaat laat zien dat het bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en het bedrijf kan dit weer zichtbaar maken naar anderen door gebruikt te maken van het keurmerk-logo van het SIKB.

Certificaat van het Centrum voor Archeologie

Het Centrum voor Archeologie is gecertificeerd voor de volgende typen onderzoek:

  • Booronderzoek (IVO-O) landbodems;
  • Proefsleuvenonderzoek (IVO-P) landbodems;
  • Opgraving (DO) landbodems.

Daarnaast is het Centrum voor Archeologie gecertificeerd voor:

  • Opstellen Programma van Eisen