Certificaat

 

De erfgoedwet stelt dat archeologische vindplaatsen alleen opgegraven mogen worden door professionele (opgravings)bedrijven (waaronder ook de overheid) die daarvoor gecertificeerd zijn. Het certificaat garandeert dat het betreffende bedrijf de opgraving volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) uitvoert.

De archeologische sector heeft de kwaliteitsnorm zelf opgesteld. Als een bedrijf kan aantonen dat de opgravingswerkzaamheden conform de kwaliteitsnorm worden uitgevoerd, komt die in aanmerking voor certificering. Het bedrijf kan dan kiezen uit verschillende instellingen om een certificaat bij aan te vragen. Deze certificerende instellingen toetsen jaarlijks de werkzaamheden en de kwaliteitsborging van het bedrijf. Bij onvoldoende naleving van de kwaliteitsnorm kan een certificaat worden ingetrokken.

Het certificaat laat zien dat het bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Maar het bedrijf wil dit dan wel zichtbaar kunnen maken naar anderen. Dit kan met het gebruik van een logo van het SIKB-keurmerk.

Certificaat van het Centrum voor Archeologie

Het Centrum voor Archeologie is gecertificeerd voor:

  • Booronderzoek (IVO-O) landbodems;
  • Proefsleuvenonderzoek (IVO-P) landbodems;
  • Opgraving (DO) landbodems.