Ons team

(gewoon alfabetisch, op voornaam)

Zakelijke site - Foto Arnold

Arnold Korste
Ik ben in 2017 begonnen als vrijwilliger en werk inmiddels als administratief medewerker bij het Centrum voor Archeologie.

In mijn tijd als vrijwilliger hield ik me bezig met het verwerken van vondsten en met de inrichting van de expo-ruimte en de publiekswebsite. Ik was op de open woensdagmiddagen van de expo de gastheer. Ik vind het leuk om over de rijke historie van Amersfoort te vertellen en dat is precies wat je dan doet.

Nu ik administratief medewerker ben, heb ik vooral een faciliterende rol; ik zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar werk goed kan doen. Tegelijkertijd is het niet puur administratie wat de klok slaat; zo vond ik laatst een lekke band van een kruiwagen naast mijn bureau. Verder ben ik nog steeds betrokken bij de expo-ruimte en de website. Zo blijft de archeologie ook in mijn huidige functie een rol spelen. Juist die combinatie vindt ik erg leuk.

bel Arnold: 033-4694820
stuur Arnold een email


ItamarItamar de Rooze – onderzoek, veldwerk
‘Na de middelbare school kon ik moeilijk een beroep kiezen; ik vond alles leuk. Archeologie heeft van alles wat: geschiedenis, filosofie, natuurkunde, biologie, scheikunde. Dus ik dacht, als ik dát ga studeren, ben ik het beste af! En die breedte van het vak spreekt me nog steeds enorm aan: ik ben overal even enthousiast over. Sinds 2009 werk ik als opgraver bij het Centrum. Als veldwerker zit ik heel dicht op de archeologie, dichterbij kun je niet zitten. Ik vind dat persoonlijk de mooiste combinatie: buiten staan, heel fysiek bezig zijn én nadenken. Het is echt een voordeel om binnen één regio te graven. We begrijpen het bodemarchief hier goed. Daardoor kunnen we makkelijker verbanden leggen. 

De binnenstad-opgravingen blijven me altijd lang bij: het langslopende publiek geeft het werk een extra dimensie, je bent steeds van alles aan het uitleggen, dat is erg leuk. Dat is toch anders dan in een weiland staan met drie toekijkende koeien. Als ik niet buiten op de opgraving sta, werk ik op het Centrum aan de rapportages van de opgravingen, die net zijn uitgevoerd en analyseer ik als materiaalspecialist alle houtvondsten.’

bel Itamar: 033-4694790
stuur Itamar een email


Maarten van DijkMaarten van Dijk – offerte, opdracht, educatie en depot
‘Archeologie is een breed vak. Als archeoloog vind je eigenlijk  alles leuk, maar ik heb toch een lichte voorkeur: voor de Prehistorie. We weten daar minder van, dus vereist het meer van je inlevingsvermogen. Dat vind ik spannender.

Ik ken de regio goed, ik kom zelf uit Soest en graaf al sinds 2001 in deze omgeving op. Het is echt een boeiend gebied: de oudste vondsten gaan terug tot in de Steentijd en vanaf dat moment is er eigenlijk onafgebroken bewoning. Analyse van prehistorisch aardewerk is mijn specialisme.

Bij het Centrum voor Archeologie ben ik verantwoordelijk voor allerlei uitvoerende zaken. Als u een offerteaanvraag doet of ons opdracht voor een onderzoek geeft, heeft u contact met mij. Mijn aanpak is realistisch, open en duidelijk: ja, een opgraving gaat het bouwproces en het budget beïnvloeden. Maar ik wil daartegenover wél laten zien dat het werk bij ons in goede handen is, ik werk er dan ook hard aan, om alles soepel en efficiënt te laten verlopen. Ontzorgen!’

bel Maarten: 033-4695472
stuur Maarten een email


900Mattijs Wijker – onderzoek, veldwerk
‘Ik werk sinds 2004 bij het Centrum en voel me hier als opgraver als een vis in het water. Deze regio heeft heel veel charmes voor een archeoloog: de ene keer sta je op het platteland, de andere keer in een stadskern. Die afwisseling is heel interessant. En je hebt hier ook alles, van Prehistorie tot 21ste eeuw.

Opgraven doe je niet zomaar. Dat gaat heel gericht. Het gaat om het gehele complex van sporen en vondsten. Je moet daar oog voor hebben, je moet de lijnen, de structuren zien: waar een sloot was, waar palen stonden, hoe de muur liep. En alles wordt gedocumenteerd. We meten in, maken tekeningen, houden alle vondsten precies bij. Tegelijkertijd ontwikkel ik mijn hypotheses – wat zegt het dat dit hier zo bij elkaar ligt? Op basis daarvan ontstaat een verhaal.

Ons allergrootste pluspunt is dat we zoveel ervaring hebben in de stad en de regio. We kunnen vaak in één oogopslag zien wat we gevonden hebben. We gebruiken onze kennis en ervaring om te bepalen hoe we verder gaan en vooral geen kostbare tijd te besteden aan dat wat we al weten. Die ervaring in het veld is van onschatbare waarde.’

bel Mattijs: 033-4695489
stuur Mattijs een email


Milo VerhammeMilo Verhamme – planbeoordeling, PvE, toetsing en advies
‘Als beleidsarcheoloog toets ik bij plannen of er archeologisch onderzoek noodzakelijk is of niet en zo ja: hoe. Ik doe dat voor Amersfoort en een aantal gemeenten in de regio: Leusden, Bunschoten en Soest. Dit maakt mijn werk gevarieerd: het ene moment denk ik over scheepswrakken in Bunschoten, het andere moment moet ik me snel inlezen in vuurstenen werktuigen, nadat er in Soest prehistorische vondsten zijn gedaan.  De diversiteit is enorm.

Hoewel ik zelf niet meer opgraaf, vind ik het leuk om bij opgravingen betrokken te zijn. Doordat ik archeologie én museologie gestudeerd heb, denk ik wél altijd: ‘Wat gaan we doen met de dingen die we ontdekt hebben?’ Waar het volgens mij om draait is dat je probeert verhalen naar boven te krijgen. Daarmee proberen we iedereen enthousiast te maken voor hun archeologische achtertuin. In mijn werk heb ik veel te maken met allerlei regels, maar als archeoloog moet je het ook hebben van maatschappelijk draagvlak.’

bel Milo: 033-4695487
stuur Milo een email


SanneSanne Beumer – planbeoordeling, PvE, toetsing en advies
‘Ik wilde als archeoloog heel graag bij een gemeente werken. Als u een vergunning gaat aanvragen voor een bouwproject, ga ik uitzoeken of er echt wel archeologisch onderzoek moet plaatsvinden en zo ja, op welke manier dat dan het beste kan. Ik zoek uit wat er verwacht kan worden en op basis daarvan geef ik een advies. Ik houd daarbij nauw contact met onze opgravers; zij hebben vaak al in de directe omgeving van de bouwlocatie gegraven. Bij bijna elk project overleggen we met elkaar en wisselen we informatie uit. Daardoor kunnen we sneller en efficiënter werken.

Het bureauwerk bevalt me prima. Het is eerlijk gezegd nooit mijn passie geweest in het veld te werken, opgraven is leuk, maar ik hoef niet zo nodig weken in de modder te staan. Ik vind het juist leuk om de archieven in te duiken, met de gegevens te puzzelen en met de resultaten bezig te zijn. Het mooie van archeologie vind ik dat je uit historische bronnen denkt te weten hoe het zit en dat de opgraving een heel ander beeld oplevert, dat je kennis wordt verdiept, je beeld wordt bijgesteld of gedetailleerder wordt ingevuld.’

bel Sanne: 033-4694922
stuur Sanne een email


13445625_1733935783561297_9089489011210241823_nTimo d’Hollosy – coördinatie, bedrijfsvoering en kwaliteit
Mijn archeologische carrière bij het Centrum begon met de opgraving van de Lieve Vrouwekerk in Amersfoort in 1986, waar ik als archeologiestudent meegroef en vooral tussen de vele skeletten te vinden was. Uiteindelijk ben ik daarop afgestudeerd. Ik heb in mijn beginjaren bij het Centrum heel veel opgegraven. Nu sta ik al jaren als coördinator aan de leiding. Ik ben vooral bezig met werkprocessen, organisatie, communicatie en kwaliteit.

De wetenschappelijke kant van het archeologievak spreekt mij het meeste aan (ik was altijd al goed in de exacte vakken). Het is mooi dat archeologie naar alle ontwikkelingen in de wetenschap kijkt: we kunnen alle hulp gebruiken om zo veel mogelijk informatie uit de archeologische resten te halen. Want archeologie blijft een lastig vak met heel veel hiaten: je vindt iets, maar je vindt ook heel veel níet. Dat doet ook een beroep op je creativiteit, en die creativiteit laat ik vooral ook los op de vormgeving van onze publicaties en exposities. Gek genoeg weet ik ook veel van middeleeuwse schoenen…’

bel Timo: 033-4695479
stuur Timo een email


groepVrijwilligers
‘Archeologie is van ons allemaal een daarom is er bij het Centrum voor Archeologie altijd veel ruimte om als vrijwilliger mee te helpen. Dat kan – afhankelijk van ervaring en interesse – bij allerlei activiteiten zijn, bijvoorbeeld op de opgravingen, bij de vondstverwerking, bij archiefonderzoek of bij de exposities en presentaties. En daar is veel belangstelling voor: door de jaren heen hebben heel veel mensen als vrijwilliger bij ons gewerkt, sommigen kort en anderen voor langere tijd. Er is een vaste kern vrijwilligers waarvan er enkele al meer dan 25 jaar met ons meedraaien. Wat is er nu leuker dan iedere dag samen te werken met zo’n grote groep mensen die puur uit enthousiasme en gedeelde interesse komen helpen?’

bel het Centrum voor Archeologie: 033-4637797
stuur het Centrum voor Archeologie een email