Van advies tot uitvoering

Advies

Of archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van de plek waar u wilt gaan bouwen én van uw precieze plannen. Uiteindelijk beslist degene, die u een vergunning verleent. Vaak is dit uw gemeente.

Met het adres van uw bouwplan kunt u alvast zelf uitzoeken welke archeologische regels voor de locatie gelden. Dit kunt u vinden op het bestemmingsplan van de gemeente. U krijgt dan een indicatie van wat u mag, wat u moet en wat u van de gemeente kunt verwachten.

Om grip op uw planning en de kosten te krijgen, heeft u echter meer nodig dan een indicatie. Ons advies is: neem vroegtijdig contact op met de gemeente, bij voorkeur met de gemeentelijke archeoloog of de regioarcheoloog. Deze weet precies wat de gemeente van u nodig heeft om u een vergunning te kunnen verstrekken. Samen met u kan ook bekeken worden of het mogelijk is uw plannen zo vorm te geven, dat archeologisch onderzoek beperkt blijft of zelfs helemaal niet nodig is.

Programma van Eisen

Is er archeologisch onderzoek nodig? Dan moet er in veel gevallen een document komen, waarin precies staat omschreven welk type archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en aan welke voorwaarden dat onderzoek moet voldoen: het Programma van Eisen (PvE). Als de gemeente dit niet zelf aan u levert, moet u een PvE laten opstellen en dit door de gemeente laten toetsen.

Archeologisch onderzoek

U kunt voor de uitvoering van archeologisch bodemonderzoek alleen terecht bij gecertificeerde bedrijven. Met een goedgekeurd PvE kunt u een offertevraag uitzetten.

  • Het Centrum voor Archeologie is gecertificeerd voor alle soorten van archeologisch bodemonderzoek (landbodems). Wij kunnen u als geen ander helpen bij de uitvoering ervan: goed, snel en voordelig. We hebben meer dan 30 jaar ervaring met archeologisch onderzoek in Amersfoort en enkele buurgemeentes. We zijn inmiddels experts in dit gebied en zullen hier weinig tijd verspillen aan de dingen die we al weten. Dat kan u zomaar een hele hoop tijd, geld en gedoe schelen bij het onderzoek en het verkrijgen van een vergunning.

Archeologisch rapport

Uiteindelijk verlangt de gemeente dat u een archeologisch rapport overlegt; het verslag van het archeologisch onderzoek. Voordat deze uw vergunning verleent, wordt getoetst of het onderzoek geheel volgens de regels en het PvE is uitgevoerd.

  • U hoeft niet af te wachten of uw gemeente ons rapport wel goedkeurt: wij leggen zelf de conceptversie voor aan uw gemeente en nemen u het verdere contact hierover uit handen. Uiteindelijk leveren wij u een goedgekeurd rapport waarmee u verder kunt. Dat is voor u een grote zorg minder.

900Archeoloog Mattijs Wijker:
‘We graven met liefde op  – als het nodig is, staan we morgen al met onze laarzen op locatie – en omdat we onderdeel zijn van de gemeente, begrijpen we ook precies wat u nodig heeft om door te kunnen.’

Maak kennis met het hele team van het Centrum voor Archeologie

Wilt u van ons deskundig advies, een PvE of een offerte? Kom langs! De ervaring leert dat we dan veel beter én concreter kunnen toelichten, wat u van ons kunt verwachten en wat de kosten zijn. Mailen of bellen mag natuurlijk ook.